Edrychwch ar ein prisiau isod a chysylltwch â ni os ydych chi'n awyddus i drafod unrhyw brosiect sydd gennych chi ar y gweill.

Cyfansoddi

y gân
Ymholwcham bris drwy gysylltu isod

RECORDIO

gyda pheiriannwr
£200y diwrnod

Cymysgu

hyd at 24 trac
£70y gân

RECORDIO

ar leoliad
YMHOLWCHam bris drwy gysylltu isod