cyfansoddi

Boed yn gân bop neu sgôr i ffilm, gall DRWM greu darn unigryw i chi mewn unrhyw genre.

MWY

recordio

Mae gennym offer recordio symudol yn ein stiwdio yng Ngogledd Cymru, ac felly gellir gwneud trefniadau i ni ddod atoch chi i weithio ar eich prosiect.

MWY

ôl-gynhyrchu

O gymysgu albwm i gynhyrchu effeithiau sain, mae gan DRWM yr adnoddau sydd eu hangen er mwyn gyrru eich prosiect yn ei flaen.

MWY

offer

Cymrwch olwg i weld pa offer mae DRWM yn ei ddefnyddio i greu.

MWY

twitter

Ymunwch â ni ar Twitter i weld beth mae DRWM yn ei wneud o dydd i ddydd.

MWY

facebook

Ewch draw i’n tudalen Facebook er mwyn gweld ein prosiectau diweddaraf.

MWY

cysylltu

Cysylltwch â ni os am ragor o wybodaeth ynglŷn â'n gwasanaethau, ein hoffer neu ein prisiau.

diweddaraf